Werkwijze

De eerste afspraak

De eerste afspraak is altijd een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is een beeld te krijgen van uw kind, zodat we hem of haar het beste kunnen helpen. Daarom willen we graag weten of uw kind al eerder een tandarts heeft bezocht en hoe hij/zij dat heeft ervaren.

Deze afspraak duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens dit bezoek behandelen we nooit. Naast het gesprek zal er ook in de mond van uw kind gekeken worden naar de gebitssituatie. Na dit intakegesprek maken we een behandelplan en plannen we vervolgafspraken.

Het vervolg

Hoe gaat het verder? Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de behandeling die uw kind nodig heeft. Bij de volgende afspraken laten we uw kind wennen aan de tandarts en de apparatuur. Meestal maken we ook foto’s.

In principe wordt uw kind altijd door dezelfde tandarts behandeld.

Klaar en dan?

Wij vinden het heel belangrijk dat uw kind een gezonde mond krijgt en houdt. Maar dat kunnen we niet alleen, daarbij hebben we uw hulp nodig. U helpt met tandenpoetsen en het aanleren van goede eet- en drinkgewoontes. Daarnaast komt u 2-4 keer per jaar met uw kind naar onze praktijk om het gebit van uw kind te laten controleren, geven we tips en indien nodig behandelen we. We kijken niet alleen naar gaatjes maar ook naar verkeerde mondgewoonten zoals duimen of een verkeerde tong positie. Indien nodig verwijzen we naar een logopedist of orthodontist.

Als uw kind door uw tandarts is verwezen en hij/zij voelt zich weer vertrouwd om door uw eigen tandarts behandeld te worden, dan verwijzen wij na een jaar weer terug.

Menu